NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Noua traducere în limba românã

1 Fraţilor, dorinţa inimii mele, rugăciunea mea către Dumnezeu, este ca ei să fie mântuiţi.
2 Căci pot mărturisi despre ei că au râvnă pentru Dumnezeu, însă fără a fi întemeiată pe cunoaştere.
3 Căci, întrucât n-au cunoscut dreptatea pe care o oferă Dumnezeu, au căutat să-şi stabilească o dreptate a lor înşişi şi nu s-au supus astfel dreptăţii pe care o oferă Dumnezeu.
4 Căci Cristos este sfârşitul1 Legii, pentru ca să existe o dreptate pentru oricine crede.

Mântuirea este pentru toţi cei care cred

5 Moise scrie despre dreptatea pe care o dă Legea, astfel: „Omul care împlineşte aceste lucruri va trăi prin ele.“2
6 Însă dreptatea care vine prin credinţă spune aşa: „Să nu zici în inima ta: «Cine se va înălţa la cer?»“3 –adică pentru a-L coborî pe Cristos –
7 „sau: «Cine va coborî în Adânc4?»“ –adică pentru a-L ridica pe Cristos dintre cei morţi!
8 Şi atunci, ce spune ea? „Cuvântul este aproape de tine; este în gura ta şi în inima ta.“5 Acesta este cuvântul credinţei, cel pe care-l propovăduim.
9 Dacă deci Îl mărturiseşti cu gura ta pe Isus ca Domn6 şi crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
10 Căci prin credinţa din inimă se primeşte dreptatea şi prin mărturisirea cu gura se primeşte mântuirea;
11 întrucât Scriptura spune: „Oricine crede în El nu va fi făcut de ruşine.“7
12 Nu este nici o deosebire între iudeu şi grec, deoarece Acelaşi Domn este Domnul tuturor şi dă cu generozitate tuturor celor ce-L cheamă,
13 fiindcă „oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit!“8
14 Aşadar, cum Îl vor chema pe Cel în Care n-au crezut? Şi cum vor crede în Cel despre Care n-au auzit? Şi cum vor auzi, fără ca cineva să le predice?
15 Şi cum să predice, dacă nu sunt trimişi? Aşa cum este scris: „Cât de frumoase sunt picioarele celor ce aduc veşti bune!“9
16 Însă nu toţi au acceptat veştile bune10, pentru că Isaia spune: „Doamne, cine a crezut mesajul nostru?“
17 Astfel, credinţa vine prin auzire, iar auzirea vine prin Cuvântul lui Cristos.
18 Însă eu întreb: n-au auzit ei? Ba da! Căci: „Mesajul lor a străbătut întreg pământul şi cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii.“11
19 Însă eu întreb: oare n-a înţeles Israel? Mai întâi, Moise spune: „Eu vă voi provoca la gelozie prin ceea ce nu este un neam; vă voi mânia printr-un neam fără pricepere.“12
20 Isaia este atât de îndrăzneţ, încât spune: „Am fost găsit de cei ce nu Mă căutau; M-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de Mine.“13
21 Însă, despre Israel, spune: „Toată ziua Mi-am întins mâinile către un popor neascultător şi împotrivitor.“14
1 <footnote>10:4 Gr.: telos, care se traduce şi cu: scopul, împlinirea</footnote>
2 <footnote>10:5 Vezi Lev. 18:5</footnote>
3 <footnote>10:6 Vezi Deut. 30:12</footnote>
4 <footnote>10:7 Vezi Deut. 30:13</footnote>
5 <footnote>10:8 Vezi Deut. 30:14</footnote>
6 <footnote>10:9 Sau: ca Domnul; vezi v. 13; termenul grecesc pentru Domn (kurios) apare de peste 6000 de ori în LXX, traducându-l pe ebraicul YHWH (Domnul – vezi nota de la Ex. 3:14) </footnote>
7 <footnote>10:11 Vezi Is. 28:16</footnote>
8 <footnote>10:13 Vezi Ioel 2:32</footnote>
9 <footnote>10:15 Vezi Is. 52:7; Naum 1:15</footnote>
10 <footnote>10:16 Vezi Is. 53:2</footnote>
11 <footnote>10:18 Vezi Ps. 19:4</footnote>
12 <footnote>10:19 Vezi Deut. 32:21</footnote>
13 <footnote>10:20 Vezi Is. 65:1</footnote>
14 <footnote>10:21 Vezi Is. 65:2</footnote>
© 2019 ERF Medien