Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Domnul împărăţeşte! Să tremure popoarele! El tronează deasupra heruvimilor! Să se cutremure pământul!
2 Domnul este mare în Sion; El este înălţat peste popoare.
3 Lăudaţi Numele Lui cel mare şi înfricoşător: El este sfânt!
4 Împăratul este puternic şi iubeşte dreptatea.1 Tu ai statornicit nepărtinirea; Tu ai făcut judecată şi dreptate în Iacov.
5 Înălţaţi-L pe Domnul, Dumnezeul nostru, şi închinaţi-vă înaintea aşternutului2 picioarelor Sale: El este sfânt!
6 Moise şi Aaron erau dintre preoţii Săi, iar Samuel – dintre cei ce-I chemau Numele; ei L-au chemat pe Domnul şi El le-a răspuns.
7 Le-a vorbit din stâlpul de nor, iar ei au păzit mărturiile şi poruncile pe care El le-a dat.
8 Doamne, Dumnezeul nostru, Tu le-ai răspuns; ai fost pentru ei3 un Dumnezeu Care iartă, dar şi Unul Care te-ai răzbunat pe ei din cauza faptelor lor rele.
9 Înălţaţi pe Domnul, Dumnezeul nostru, şi închinaţi-vă pe muntele Lui cel sfânt, căci Domnul, Dumnezeul nostru, este sfânt!
1 <footnote>99:4 Adică în Israel (printre israeliţi, descendenţii lui Iacov)</footnote>
2 <footnote>99:5 Termenul ebraic se referă la scăunaşul pe care un rege îşi odihnea picioarele, atunci când şedea pe tron (vezi 2 Cron. 9:18; Ps. 110:1).</footnote>
3 <footnote>99:8 Sau: pentru Israel</footnote>
© 2017 ERF Medien