Ajutor

Noua traducere în limba românã

Un psalm

1 Cântaţi Domnului un cântec nou, căci El a făcut minuni. Mâna lui cea dreaptă şi braţul Lui cel sfânt I-au adus victorie!
2 Domnul Îşi face cunoscută mântuirea; Îşi descoperă dreptatea înaintea neamurilor.
3 El Şi-a amintit de îndurarea şi de credincioşia promisă casei lui Israel; toate marginile pământului au văzut mântuirea Dumnezeului nostru.
4 Strigaţi către Domnul, toţi locuitorii pământului! Chiuiţi, strigaţi de bucurie, cântaţi!
5 Cântaţi Domnului cu lira, cu lira şi cu cântece din gură,
6 cu trâmbiţe şi cu sunet de corn, strigaţi înaintea Împăratului, a Domnului!
7 Să vuiască marea şi tot ce este în ea, lumea şi toţi locuitorii ei!
8 Râurile să bată din palme, munţii să strige de bucurie cu toţii
9 înaintea Domnului, Care vine să judece pământul. El va judeca lumea cu dreptate şi popoarele cu nepărtinire!
© 2018 ERF Medien