Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Cântaţi Domnului un cântec nou, cântaţi Domnului, toţi locuitorii pământului!
2 Cântaţi Domnului, binecuvântaţi-I Numele! Vestiţi în fiecare zi mântuirea Lui!
3 Istorisiţi printre neamuri slava Lui şi printre toate popoarele – minunile Lui!
4 Căci mare este Domnul şi vrednic de laudă, El este mai de temut decât toţi zeii.
5 Toţi zeii popoarelor sunt doar nişte idoli, dar Domnul a făcut cerurile.
6 Măreţia şi strălucirea sunt înaintea feţei Lui, iar puterea şi slava – în Lăcaşul Lui.
7 Familii ale popoarelor, daţi Domnului, daţi Domnului slavă şi cinstiţi-I puterea!
8 Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său! Aduceţi un dar şi veniţi în curţile Lui!
9 Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte1! Tremuraţi înaintea Lui, voi, de pe întreg pământul!
10 Spuneţi printre neamuri: „Domnul împărăţeşte! De aceea lumea stă neclintită şi nu poate fi clătinată. El va judeca popoarele cu nepărtinire.“
11 Să se bucure cerurile şi să se veselească pământul! Să vuiască marea şi tot ce este în ea!
12 Să tresalte câmpia şi tot ce este pe ea! Atunci toţi copacii pădurii vor striga de bucurie
13 înaintea Domnului, căci El vine, vine să judece pământul, să judece lumea cu dreptate şi popoarele după credincioşia Sa.
1 <footnote>96:9 Sau: în splendoarea sfinţeniei Sale; sfinţenie se poate referi la Domnul Însuşi, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoţească (vezi Ps. 110:3)</footnote>
© 2018 ERF Medien