Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Veniţi să strigăm de bucurie către Domnul, să strigăm către Stânca mântuirii noastre!
2 Să ne înfăţişăm înaintea Lui cu laude şi să strigăm către El prin cântări!
3 Căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toţi zeii!
4 El ţine în mână adâncimile pământului, iar înălţimile munţilor sunt ale Lui.
5 A Lui este marea, – El a făcut-o – iar uscatul, mâinile Lui l-au întocmit.
6 Veniţi să I ne închinăm, să I ne plecăm înainte, să îngenunchem înaintea Domnului, Creatorul nostru!
7 Căci El este Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul păşunii Lui, turma mâinii Sale! „Astăzi dacă auziţi glasul Lui,1
8 nu vă împietriţi inimile ca la Meriba2, ca în ziua de la Masa, în pustie,
9 când strămoşii voştri M-au pus la încercare şi M-au ispitit, deşi Îmi văzuseră lucrările!
10 Timp de patruzeci de ani am fost scârbit de acea generaţie şi am zis: «Ei sunt un popor care s-a rătăcit în inima lui şi n-au cunoscut căile Mele.»
11 De aceea am jurat în mânia Mea: «Nu vor intra în odihna Mea!»“
1 <footnote>95:7 Sau: O, dacă aţi asculta astăzi glasul Său!</footnote>
2 <footnote>95:8Masa însemnă testare</footnote>
© 2018 ERF Medien