Ajutor

Noua traducere în limba românã

Al korahiţilor. Un psalm. Un cântec.

1 El i-a pus temelia în munţii cei sfinţi.
2 Domnul iubeşte porţile Sionului mai mult decât oricare altă locuinţă din Iacov.
3 Lucruri slăvite s-au spus despre tine, cetate a lui Dumnezeu! Sela
4 Voi aminti Rahabul1 şi Babilonul ca fiind printre cei ce Mă cunosc – chiar şi Filistia şi Tirul, alături de Cuş – şi voi zice: „Acesta a fost născut acolo!“
5 Cât despre Sion se va zice: „Acesta şi acela au fost născuţi în el.“ şi Însuşi Cel Preaînalt îl va întări.
6 Domnul va scrie în registrul popoarelor: „Acesta s-a născut acolo.“ Sela
7 Cântăreţii şi cei ce joacă spun: „Toate izvoarele mele sunt în tine!“
1 <footnote>87:4 Monstru mitic al mării, reprezentând haosul; nume poetic pentru Egipt (vezi Is. 30:7) </footnote>
© 2018 ERF Medien