Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Pentru dirijor. De cântat în ghitit1. Al lui Asaf.Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, Tăria noastră! Strigaţi de veselie către Dumnezeul lui Iacov!
2 Înălţaţi un cântec, sunaţi din tamburine, din lira cea plăcută şi din harfă2.
3 Suflaţi din cornla lună nouă3, la lună plină, în ziua sărbătorii.
4 Aceasta este porunca dată lui Israel, hotărârea Dumnezeului lui Iacov.
5 Mărturia aceasta i-a dat-o lui Iosif, când a mers împotriva ţării Egiptului; acolo am auzit o limbă pe care n-o cunoşteam4:
6 „I-am luat povara de pe umăr, mâinile lui nu mai ţin coşul.
7 La necaz ai strigat, iar Eu te-am scăpat; ţi-am răspuns de lângă locul tainic al tunetului, te-am încercat la apele Meriba. Sela
8 Ascultă, poporul Meu, şi te voi sfătui! O, Israele, de M-ai asculta!
9 Să nu se găsească la tine nici un dumnezeu străin! Să nu te închini nici unui zeu!
10 Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău! Eu te-am adus din ţara Egiptului! Deschide-ţi gura şi ţi-o voi umple!“
11 Dar poporul Meu nu Mi-a ascultat glasul, Israel nu M-a urmat.
12 Atunci l-am lăsat în voia inimii lui încăpăţânate şi a trăit după propriile lui sfaturi.
13 „O, de M-ar asculta poporul Meu! O, de ar umbla Israel pe căile Mele!
14 Atunci i-aş supune pe duşmanii săi într-o clipă şi Mi-aş întoarce mâna împotriva potrivnicilor săi.“
15 Cei ce-L urăsc pe Domnul ar da înapoi în faţa Lui, iar soarta le-ar fi pecetluită pe vecie.
16 Pe Israel însă l-ar hrăni cu grâul cel mai bun ... „Chiar cu miere din stâncă te-aş sătura!“, zice Dumnezeu.
1 <footnote>81 Titlu. Vezi Ps. 8</footnote>
2 <footnote>81:2 Ebr.: nevel, instrument cu coarde asemănător lirei, având 12 coarde şi un ton grav</footnote>
3 <footnote>81:3 Vezi Num. 28:11-15</footnote>
4 <footnote>81:5 Sau: pe care nu o înţelegeam; se poate referi fie la noutatea revelaţiei lui YHWH, fie la limba egiptenilor.</footnote>
© 2017 ERF Medien