Ajutor

Noua traducere în limba românã

Pentru dirijor. De cântat cu instrumente cu coarde. Un psalm al lui Asaf. Un cântec.

1 Dumnezeu este cunoscut în Iuda; mare este Numele Lui în Israel!
2 Pe când Cortul Îi este în Salem1, Locuinţa Lui se află în Sion.
3 Acolo a sfărâmat săgeţile arcului, scutul şi sabia de război. Sela
4 Eşti mai măreţ, mai minunat eşti Tu decât munţii încărcaţi de vânat.
5 Prădaţi au fost vitejii: au fost cuprinşi de un somn adânc2; nici unul dintre luptători n-a mai avut putere în mâini.
6 Dumnezeu al lui Iacov, la mustrarea Ta, călăreţul şi calul au adormit deopotrivă!
7 Tu eşti atât de înfricoşător! Cine poate sta înaintea Ta când eşti mânios?
8 Când ai rostit sentinţa din ceruri, pământul s-a temut şi a amuţit.
9 Da, aşa a fost, când Te-ai ridicat să judeci, Dumnezeule, şi să aduci izbăvire tuturor necăjiţilor pământului. Sela
10 Într-adevăr, mânia Ta împotriva omului3lucrează spre lauda Ta, iar pe supravieţuitorii mâniei Tale îi îngrădeşti.
11 Faceţi jurăminte Domnului, Dumnezeul vostru, şi împliniţi-le! Voi toţi cei din preajma Lui, aduceţi daruri Celui de temut!
12 El taie avântul conducătorilor şi seamănă groază printre regii pământului.
1 <footnote>76:2 Prescurtare a numelui Ierusalim (vezi Gen. 14:18)</footnote>
2 <footnote>76:5 Având în vedere contextul, este vorba probabil de somnul morţii</footnote>
3 <footnote>76:10 Sensul ebraic al versetului este nesigur</footnote>
© 2018 ERF Medien