Ajutor

Noua traducere în limba românã

Pentru dirijor. De cântat ca şi „Nu nimici!“ Un psalm al lui Asaf. Un cântec.

1 Ţie Îţi aducem mulţumire, Dumnezeule, Îţi aducem mulţumire căci Numele Tău este aproape, astfel că oamenii mărturisesc minunile Tale!
2 „Când voi hotărî că a sosit vremea, Eu, zice Domnul, voi judeca cu nepărtinire!
3 Când lumea se clatină, cu toţi locuitorii ei, Eu sunt Cel Care îi întăresc stâlpii.“ Sela
4 Le-am spus lăudăroşilor: „Nu vă mai lăudaţi!“, iar celor răi: „Nu vă mai făliţi!“1
5 Nu vă mai semeţiţi privirea2 şi nu mai vorbiţi cu atâta trufie,
6 căci nici de la răsărit, nici de la apus şi nici din pustie nu vine înălţarea,
7 ci Dumnezeu este Cel Ce judecă! El smereşte şi tot El înalţă!
8 În mâna Domnului se află un potir; vinul spumegă în el, complet amestecat3. Când El varsă din potir, toţi cei răi de pe pământ îi beau până şi rămăşiţele.
9 Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri; voi cânta Dumnezeului lui Iacov!
10 Voi doborî puterea tuturor celor răi, dar puterea celui drept va fi înălţată.4
1 <footnote>75:4 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornulsimbolizând puterea</footnote>
2 <footnote>75:5 Lit.: Nu vă mai ridicaţi cornul, cornul simbolizând puterea</footnote>
3 <footnote>75:8 Vin amestecat cu mirodenii, rezultând o băutură ameţitoare</footnote>
4 <footnote>75:10 Lit.: Voi tăia coarnele tuturor celor răi, / dar coarnele celui drept vor fi înălţate, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic</footnote>
© 2018 ERF Medien