Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Ajutor

Noua traducere în limba românã

Pentru dirijor. Un cântec. Un psalm.

1 Strigaţi de bucurie către Dumnezeu, toţi locuitorii pământului1!
2 Cântaţi slava Numelui Său, măriţi slava Lui prin laudele voastre!
3 Spuneţi-I lui Dumnezeu: „Ce înfricoşătoare sunt lucrările Tale!“ Atât de mare este tăria Ta, încât duşmanii Tăi dau înapoi în faţa Ta.
4 Tot pământul să Ţi se închine şi să-Ţi cânte, să-Ţi cânte Numele! Sela
5 Veniţi şi vedeţi faptele lui Dumnezeu, înfăptuirile înfricoşătoare pentru fiii oamenilor.
6 El a schimbat marea în uscat de au traversat râul cu piciorul! Deci să ne bucurăm în El!
7 El stăpâneşte cu puterea Sa pe vecie, ochii Săi supraveghează neamurile: fie ca răzvrătiţii să nu se mai ridice împotriva Lui! Sela
8 Popoare, binecuvântaţi-L pe Dumnezeul nostru, daţi glas laudei Sale!
9 El ne aşază sufletul printre cei vii şi nu lasă să ni se clatine piciorul.
10 Dumnezeule, Tu ne încerci şi ne purifici precum se purifică argintul.
11 Ne-ai făcut să intrăm în mreajă, ne-ai pus poveri pe spate.
12 Ai îngăduit omului să călărească pe capetele noastre; am trecut prin foc şi prin apă, dar apoi ne-ai condus spre îndestulare.
13 De aceea voi veni la Casa Ta cu arderi de tot, şi-mi voi împlini jurămintele,
14 jurăminte pe care buzele mele le-au promis şi pe care gura mea le-a rostit când eram în necaz.
15 Îţi voi aduce animale îngrăşate ca arderi de tot şi o ofrandă de berbeci; voi aduce viţei şi ţapi. Sela
16 Veniţi şi ascultaţi, voi, toţi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, şi vă voi povesti ce a făcut El pentru mine!
17 Către El a strigat gura mea şi lauda Lui a fost pe limba mea.
18 Dacă aş fi văzut răutate în inima mea, nu m-ar fi ascultat Stăpânul.
19 Dar Dumnezeu m-a ascultat, într-adevăr, a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu Care nu mi-a respins rugăciunea şi nici nu Şi-a ascuns îndurarea faţă de mine!
1 <footnote>66:1 Lit.: întregul pământ</footnote>
© 2018 ERF Medien