Ajutor

Noua traducere în limba românã

Pentru dirijor. Un psalm al lui David. Un cântec.

1 Dumnezeule, pe Tine Te aşteaptă1 lauda în Sion; faţă de Tine vor fi împlinite jurămintele.
2 Tu asculţi rugăciunea; de aceea toţi oamenii vor veni la Tine.
3 Poverile fărădelegilor noastre sunt mai puternice decât noi, dar Tu faci ispăşire pentru nelegiuirile noastre.
4 Ferice de cel pe care-l alegi, pe care-l apropii să locuiască în curţile Tale! Ne vom sătura de bunăstarea Casei Tale şi de sfinţenia Templului Tău.
5 În dreptatea Ta, Tu ne răspunzi prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, Nădejdea tuturor marginilor pământului şi ale mărilor îndepărtate,
6 Cel ce ai întărit munţii prin puterea Ta, fiind încins cu tărie,
7 Cel ce potoleşti vuietul mărilor, vuietul talazurilor lor şi urletul neamurilor.
8 Locuitorii de la marginile pământului se tem din pricina minunilor Tale! Tu faci să răsune de bucurie locurile de unde se ivesc dimineaţa şi seara.
9 Tu cercetezi pământul, îi dai belşug, îl îmbogăţeşti cu multe lucruri. Râurile lui Dumnezeu sunt pline de apă ca să dai oamenilor grâne. Iată cum pregăteşti pământul:2
10 îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl înmoi cu ploile repezi şi îi binecuvântezi răsadul.
11 Încununezi anul cu bunătăţile Tale, în urma Ta musteşte belşugul;3
12 mustesc, de asemenea, şi păşunile din pustie, iar dealurile se încing cu veselie.
13 Păşunile se îmbracă cu turme, văile se acoperă de grâne; toate strigă de bucurie şi cântă.
1 <footnote>65:1 Sensul ebraic al termenului este nesigur; sau: Dumnezeule, Ţie Ţi se cuvine</footnote>
2 <footnote>65:9 Sau: grâne, căci aşa ai hotărât Tu</footnote>
3 <footnote>65:11 Sau: din carele Tale se prelinge belşugul</footnote>
© 2018 ERF Medien