Ajutor

Noua traducere în limba românã

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

1 Ascultă, Dumnezeule, glasul plângerii mele! Păzeşte-mă de ameninţarea duşmanului!
2 Fereşte-mă de sfatul celor răi, de uneltirea celor ce săvârşesc răul,
3 de cei care îşi ascut limba drept sabie, iar drept săgeţi pregătesc cuvinte amare,
4 ca să tragă pe ascuns asupra celui nevinovat, să tragă pe neaşteptate şi fără să se teamă.
5 Se îmbărbătează în răutatea lor, îşi plănuiesc cum să ascundă curse, zicând: „Cine ne1 va vedea?“
6 Pun la cale nedreptăţi, zicând: „Am isprăvit planul ascuns!“ Lăuntrul fiecăruia şi inima le sunt de nepătruns.
7 Dintr-odată însă Dumnezeu aruncă săgeata asupra lor şi sunt loviţi.
8 Propria lor limbă i-a adus la ruină, aşa încât toţi cei care-i văd clatină din cap.
9 Toţi oamenii se înfricoşează, mărturisesc ceea ce a înfăptuit Dumnezeu şi-I recunosc lucrarea.
10 Să se bucure cel drept în Domnul şi să se adăpostească la El! Să se laude cu El toţi cei cu inima cinstită.
1 <footnote>64:5 Sau: le</footnote>
© 2018 ERF Medien