Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Pentru dirijor. De cântat ca şi „Crinii mărturiei“. Un mihtam1 al lui David pentru învăţătură, compus pe vremea când s-a războit cu arameii din Aram-Naharayim şi cu arameii din Ţoba şi cu ocazia întoarcerii lui Ioab de la înfrângerea a doisprezece mii de edomiţi în Valea Sării.Dumnezeule, ne-ai respins, ne-ai împrăştiat, te-ai mâniat! Acum, întoarce-Te la noi!
2 Ai zguduit ţara şi ai despicat-o. Vindecă-i fisurile, căci se cutremură!
3 Ai făcut ca poporul Tău să vadă vremuri grele; ne-ai dat să bem vin, ca să ne clătinăm.
4 Pentru cei ce se tem de Tine însă ai ridicat un steag, sub care să se strângă2 împotriva arcului. Sela
5 Pentru ca preaiubiţii Tăi să fie salvaţi, dă izbăvire prin dreapta Ta şi răspunde-ne!
6 Dumnezeu a vorbit în sfinţenia Sa3: „Voi triumfa, voi împărţi Şehemul şi voi măsura valea Sucot.
7 Al Meu este Ghiladul, al Meu este şi Manase; Efraim este coiful Meu, iar Iuda – sceptrul Meu.
8 Moab este vasul în care Mă spăl. Deasupra Edomului Îmi arunc încălţările, iar strigătele Mele de triumf se aud peste Filistia.“
9 Cine mă va conduce în cetatea fortificată? Cine mă va călăuzi până în Edom?
10 Oare nu ne-ai respins, Dumnezeule? Căci Tu, Dumnezeule, nu mai ieşi cu oştirile noastre.
11 Dă-ne ajutor împotriva duşmanului, căci zadarnic este sprijinul dat de om!
12 Cu Dumnezeu vom fi biruitori şi El îi va călca în picioare pe duşmanii noştri!
1 <footnote>60 Titlu. Teritoriul din centrul Siriei de astăzi.</footnote>
2 <footnote>60:4 Sau: de dragul adevărului; qoşet (aram.: arc) – qoşt (adevăr)</footnote>
3 <footnote>60:6 Sau: din Lăcaşul Său</footnote>
© 2018 ERF Medien