Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Pentru dirijor. De cântat ca şi „Porumbel din stejari îndepărtaţi“. Un mihtam1al lui David compus pe vremea când a fost prins la Gat de către filisteni.Dumnezeule, ai milă de mine, căci nişte oameni mă hărţuiesc; toată ziua mă chinuieşte cel ce se luptă cu mine.
2 Potrivnicii mei mă hărţuiesc zi de zi, mulţi sunt cei ce se luptă cu mine cu trufie,
3 dar, când mi-e teamă, îmi pun încrederea în Tine.
4 În Dumnezeu, al Cărui Cuvânt îl laud, în Dumnezeu mă încred şi nu mă tem! Ce poate să-mi facă un muritor?
5 În fiecare zi îmi răstălmăcesc cuvintele, toate gândurile lor sunt să-mi facă rău.
6 Uneltesc, pândesc, îmi urmăresc paşii, dornici să-mi ia viaţa.
7 Oare să scape ei prin răutate? Dumnezeule, doboară popoarele cu mânie!
8 Tu cunoşti numărul pribegiilor mele; pune-mi lacrimile în burduful Tău! Să nu fie ele oare în cartea Ta?
9 Duşmanii mei vor fugi când voi striga! Ştiu un lucru: că Dumnezeu este de partea mea.
10 În Dumnezeu, al Cărui Cuvânt îl laud, în Domnul, al Cărui Cuvânt îl laud,
11 în Dumnezeu mă încred şi nu mă tem! Ce poate să-mi facă un muritor?
12 Dumnezeule, sunt legat de Tine prin jurământ; de aceea Îţi voi aduce jertfe de mulţumire,
13 căci mi-ai izbăvit sufletul de la moarte şi picioarele de poticnire, ca să pot umbla înaintea lui Dumnezeu în lumina celor vii.
1 <footnote>56 Titlu. Vezi Ps. 16</footnote>
© 2018 ERF Medien