Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Pentru dirijor. Un maschil1 al lui David, compus pe vremea când edomitul Doeg a venit la Saul şi l-a înştiinţat pe acesta, zicându-i: „David s-a dus în casa lui Ahimelek!“Viteazule, ce te lauzi cu răutatea ta? Ce te lauzi, tu, care eşti toată ziua o ruşine pentru Dumnezeu?
2 Numai dezastru plănuieşte limba ta! Este ca un brici ascuţit, viclean ce eşti!
3 Tu iubeşti mai degrabă răul decât binele şi minciuna decât cuvântul drept. Sela
4 Tu iubeşti numai cuvintele nimicitoare, limbă înşelătoare.
5 Dumnezeu te va doborî pe vecie; te va apuca şi te va smulge din cortul tău; te va dezrădăcina din pământul celor vii. Sela
6 Cei drepţi vor vedea şi se vor teme; vor râde de el:
7 „Acesta este omul care nu-L lua pe Dumnezeu drept refugiu al său, ci se încredea în marile lui bogăţii şi creştea în putere distrugându-i pe alţii.“
8 Eu însă sunt ca un măslin verde în Casa lui Dumnezeu, căci mă încred în îndurarea lui Dumnezeu pentru veci de veci.
9 Te voi lăuda mereu pentru că ai lucrat; voi nădăjdui în Numele Tău, căci este binevoitor faţă de credincioşii Tăi!2
1 <footnote>52:1 Sensul frazei în ebraică este nesigur; sau: ta? / Îndurarea lui Dumnezeu ţine pentru totdeauna; sau, cf. Siriacă: răutatea ta / îndreptată împotriva celui credincios? Toată ziua</footnote>
2 <footnote>52:9 Sau: binevoitor; / Te voi lăuda în prezenţa credincioşilor Tăi.</footnote>
© 2017 ERF Medien