Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Pentru dirijor. De cântat cu fluiere1. Un psalm al lui David. Ascultă-mi plângerea, Doamne, ia aminte la suspinul meu!
2 Ascultă strigătul meu, Împăratul meu şi Dumnezeul meu, căci Ţie mă rog!
3 Doamne, ascultă-mi glasul dimineaţa, dimineaţa când stau gata pregătit înaintea Ta şi aştept.
4 Căci Tu nu eşti un Dumnezeu Căruia să-I placă răutatea iar cel rău nu-Ţi poate sta în preajmă.
5 Nici lăudăroşii nu pot sta înaintea ochilor Tăi, iar Tu îi urăşti pe toţi cei ce săvârşesc nelegiuirea
6 şi-i dai pierzării pe cei ce rostesc minciuni. Domnul îi detestă pe oamenii setoşi de sânge şi înşelători.
7 Eu însă, prin marea Ta îndurare2, voi intra în Casa Ta şi, în frică de Tine, mă voi prosterna cu faţa spre Templul Tău cel sfânt.
8 Doamne, condu-mă cu dreptatea Ta, din pricina duşmanilor mei! Netezeşte cărarea Ta înaintea mea!
9 Căci nu este nimic adevărat în gura lor, iar lăuntrul le este plin de nimicire. Gâtlejul le este un mormânt deschis; cu limbile lor ei înşală3.
10 Osândeşte-i, Dumnezeule! Să cadă prin propriile lor uneltiri! Pentru multele lor păcate, izgoneşte-i, căci s-au răzvrătit împotriva Ta!
11 Să se bucure toţi cei ce-şi găsesc refugiul în Tine! Pe vecie să strige de bucurie! Ocroteşte-i Tu, ca să strige de bucurie toţi cei ce iubesc Numele Tău.
12 Căci Tu îi binecuvântezi pe cei drepţi, Doamne, iar bunăvoinţa Ta le ţine loc de scut.
1 <footnote>5 Titlu. Sensul ebraic al acestui termen este nesigur</footnote>
2 <footnote>5:7 Ebr.: hehal, termen diferit de cel care a fost tradus cu Casă (bait); peste tot în carte</footnote>
3 <footnote>5:9 Sau: linguşesc</footnote>
© 2018 ERF Medien