Ajutor

Noua traducere în limba românã

Pentru dirijor. Al korahiţilor. Un psalm.

1 Bateţi din palme, toate popoarele! Strigaţi de bucurie către Dumnezeu!
2 Cât de înfricoşător este Domnul Preaînalt, Împăratul cel Mare al întregului pământ!
3 El ne supune popoarele şi pune sub picioarele noastre neamurile.
4 El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care l-a iubit. Sela
5 Dumnezeu s-a înălţat în mijlocul strigătelor de biruinţă, Domnuls-a înălţat în sunet de corn.
6 Cântaţi-I lui Dumnezeu, cântaţi! Cântaţi-I Împăratului nostru, cântaţi!
7 Dumnezeu este împăratul întregului pământ: cântaţi-I un maschil1!
8 Dumnezeu stăpâneşte peste neamuri, Dumnezeu şade pe tronul Său cel sfânt!
9 Nobilii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam, căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile2 pământului! El este preaînălţat!
1 <footnote>47:7 Vezi Ps. 32 Titlu</footnote>
2 <footnote>47:9 Sau: regii</footnote>
© 2018 ERF Medien