Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Pentru dirijor. Al korahiţilor. De cântat în alamot1. Un cântec.Dumnezeu este adăpostul şi tăria noastră, un ajutor Care nu lipseşte niciodată în necaz!
2 De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar clătina pământul şi s-ar zgudui munţii în inima mărilor,
3 chiar dacă i-ar vui şi i-ar fierbe apele şi s-ar ridica până acolo, încât să se cutremure munţii! Sela
4 Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, Locul Sfânt al locuinţelor Celui Preaînalt.
5 Câtă vreme este Dumnezeu în mijlocul ei, nu se clatină; Dumnezeu îi vine în ajutor la fiecare revărsat la zorilor.
6 Neamurile strigă, regatele se clatină, la glasul Lui chiar şi pământul se topeşte.
7 Domnul Oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este întăritura noastră! Sela
8 Veniţi şi priviţi lucrările Domnului, prin care El a pustiit pământul!
9 El opreşte războaiele până la capătul lumii, zdrobeşte arcul, rupe lancea şi arde în foc carele2.
10 „Opriţi-vă şi recunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu, că sunt înălţat peste neamuri, că sunt înălţat peste pământ!“
11 Domnul Oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este întăritura noastră! Sela
1 <footnote>46 Titlu. Indicaţie muzicală necunoscută.</footnote>
2 <footnote>46:9 Sau: scuturile</footnote>
© 2018 ERF Medien