Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Pentru dirijor. Se cântă ca şi „Crinii“. Al korahiţilor. Un maschil1. Un cântec de dragoste.Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă. Eu zic: „Îmi dedic versurile regelui!“ Limba mea este pana iscusită a unui scriitor!
2 Eşti cel mai frumos dintre oameni, harul este revărsat pe buzele tale, de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.
3 Încinge-ţi sabia la coapsă, viteazule, splendoarea şi măreţia ta!
4 În măreţia ta, călăreşte biruitor pentru cauza adevărului, a smereniei şi a dreptăţii! Dreapta ta să facă minuni de vitejie!
5 Săgeţile tale ascuţite să străpungă inima duşmanilor regelui şi popoarele să cadă sub picioarele tale!2
6 Tronul Tău, Dumnezeule3, este pentru veci de veci, iar sceptrul împărăţiei Tale este un sceptru al dreptăţii!
7 Tu ai iubit dreptatea şi ai urât răutatea; de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu untdelemn de bucurie, mai presus decât pe tovarăşii Tăi.
8 Toate veşmintele tale sunt înmiresmate cu mir, aloe şi casia. În palate de fildeş, instrumentele cu coarde te înveselesc.
9 Fiice de regi îţi sunt ţiitoare4, regina îţi stă la dreapta, înveşmântată toată numai în aur de Ofir.
10 Ascultă, fiică, priveşte şi pleacă-ţi urechea! Uită-ţi poporul şi casa părintească!
11 Atunci regele va tânji după frumuseţea ta. Pentru că îţi este domn, adu-i închinarea ta!
12 Fiica Tirului5 va veni cu daruri; oameni bogaţi îţi vor căuta bunăvoinţa.
13 Fiica regelui este plină de strălucire înăuntrul palatului; veşmântul ei este ţesut cu fir de aur.
14 Cu haine brodate este adusă înaintea regelui; este însoţită de fecioare, care sunt aduse înaintea ta.6
15 Sunt aduse cu bucurie şi cu veselie, iar ele intră în palatul regelui.
16 Fiii tăi vor lua locul părinţilor tăi; pe ei îi vei pune prinţi în toată ţara.
17 Îţi voi aminti numele din neam în neam; de aceea te vor lăuda popoarele în veci de veci.
1 <footnote>45 Titlu. Vezi Ps. 32</footnote>
2 <footnote>45:5 Sensul versetului în ebraică este nesigur</footnote>
3 <footnote>45:6 Psalmul este unul mesianic, care Îi este aplicat în Noul Testament lui Isus Cristos; însă în contextul său istoric, psalmul se referă la regele din dinastia davidică, care domneşte în Numele lui Dumnezeu</footnote>
4 <footnote>45:9 Lit.: fac parte din suita ta; Siriacă: O fiică de rege face parte din suita sa</footnote>
5 <footnote>45:12 Sau: Tirienii; sau: Prinţesa din Tir</footnote>
6 <footnote>45:14 Cele mai multe mss TM; 2 mss TM: fecioarele, însoţitoarele ei, o urmează / fiind aduse înaintea ei.</footnote>
© 2018 ERF Medien