Schließen
“The Lord is risen…” Lk 24:34—only one of many good news on BibleServer. 25 € will help us to secure this years funding.
Help

Noua traducere în limba românã

1 Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina în faţa unui neam necredincios! Scapă-mă de omul înşelător şi nedrept!
2 Tu eşti Dumnezeu, eşti adăpostul meu! De ce mă alungi? De ce trebuie să umblu întristat, asuprit de duşman?
3 Trimite-Ţi lumina şi adevărul, ca să mă călăuzească, să mă conducă la muntele sfinţeniei Tale şi la locuinţa Ta!
4 Să ajung la altarul lui Dumnezeu, la Dumnezeul nespusei mele bucurii! Te voi lăuda din liră, Dumnezeule, Dumnezeul meu!
5 Suflete al meu, de ce te mâhneşti, şi de ce gemi înăuntrul meu? Nădăjduieşte în Dumnezeu, căci din nou Îl voi lăuda, pe El, Mântuitorul meu şi Dumnezeul meu1!
1 <footnote>43:5 Vezi nota de la Ps. 42:5, 6</footnote>
© 2019 ERF Medien