Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Al lui David. Un maschil1.Ferice de cel a cărui nelegiuire este iertată, de cel al cărui păcat este acoperit!
2 Ferice de omul căruia Domnul nu-i ţine în seamă vina şi în duhul căruia nu există înşelăciune!
3 Când tăceam, mi se uscau oasele din pricina gemetelor mele necurmate.
4 Zi şi noapte mâna Ta apăsa asupra mea; vlaga îmi ajunsese ca o uscăciune văratică. Sela
5 Atunci mi-am mărturisit păcatul şi nu Ţi-am ascuns vina mea. Am zis: „Îmi voi mărturisi Domnului nelegiuirile!“, şi astfel Tu mi-ai iertat vina şi păcatul. Sela.
6 De aceea fiecare credincios să Ţi se roage la timpul potrivit, iar când apele vor fi mari, pe el nu-l vor atinge.
7 Tu eşti un adăpost pentru mine! Tu mă vei păzi de necaz, înconjurându-mă cu cântări de izbăvire! Sela
8 „Eu te voi instrui şi te voi învăţa calea pe care trebuie să mergi; te voi sfătui şi ochiul Meu va veghea asupra ta.
9 Nu fi ca un cal sau ca un catâr fără discernământ, care numai strunit cu un frâu şi cu o zăbală se apropie de tine!“
10 De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat de îndurare.
11 Bucuraţi-vă în Domnul, înveseliţi-vă, voi, cei drepţi! Strigaţi de bucurie, toţi cei cu inima cinstită!
1 <footnote>32 Titlu. Probabil un termen literar sau muzical, având un sens nesigur; şi în Ps. 32, 42, 44, 45, 52, 53, 54, 55, 74, 78, 89 şi 142</footnote>
© 2018 ERF Medien