Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Un psalm al lui David, compuspe vremeacând fugea dinaintea fiului său Absalom.1Doamne, ce mulţi îmi sunt duşmanii! Mulţi sunt cei ce se ridică împotriva mea!
2 Mulţi grăiesc sufletului meu: „Nici Dumnezeu nu-l mai scapă!“ Sela2
3 Dar Tu, Doamne, îmi eşti scut! Tu eşti slava mea, eşti Acela Care îmi ridici capul!
4 Cu glasul meu am strigat către Domnul, şi El mi-a răspuns din muntele Lui cel sfânt. Sela
5 Eu mă culc, adorm şi mă trezesc iarăşi, căci Domnul mă sprijină.
6 Nu mă tem de puhoiul de popoare care se ridică împotriva mea din toate părţile.
7 Ridică-Te, Doamne! Izbăveşte-mă, Dumnezeul meu! Tu-i loveşti peste obraz pe toţi duşmanii mei şi zdrobeşti dinţii celor răi.
8 A Domnului este izbăvirea! Fie binecuvântarea Ta peste poporul Tău! Sela
1 <footnote>3:1 Titlu. Vezi 2 Sa 15:13-17:22; în textul ebraic, aceste titluri reprezintă primul verset al psalmului. De aici şi diferenţa în numerotarea versetelor pentru majoritatea psalmilor cu titlu</footnote>
2 <footnote>3:2 Termen muzical desemnând probabil un interludiu instrumental; peste tot în Psalmi</footnote>
© 2018 ERF Medien