Ajutor

Noua traducere în limba românã

Un psalm al lui David

1 Daţi Domnului, fii ai lui Dumnezeu1, daţi Domnului slava şi puterea!
2 Daţi Domnului slava cuvenită Numelui Său! Închinaţi-vă Domnului cu podoabe sfinte2!
3 Glasul Domnului răsună deasupra apelor. Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul; Domnul este deasupra apelor mari.
4 Glasul Domnului răsună cu putere, glasul Domnului răsună cu măreţie.
5 Glasul Domnului doboară cedrii; Domnul doboară cedrii Libanului.
6 El face Libanul să sară ca viţeii şi Sirionul3 – ca puii de bivoli.
7 Glasul Domnului despică cu scânteieri de foc.
8 Glasul Domnului învolburează pustia, Domnul învolburează pustia Kadeş.
9 Glasul Domnului apleacă stejarii4 şi despoaie pădurile; în Templul Său toţi strigă: „Slavă!“
10 În timpul potopului Domnul era pe tron; Domnul va trona ca împărat pe vecie.
11 Domnul dă tărie poporului Său. Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.
1 <footnote>29:1 Sau: făpturi cereşti; sau: îngeri</footnote>
2 <footnote>29:2 Sau: în splendoarea sfinţeniei Sale; sfinţenie se poate referi la Domnul Însuşi, la Tabernacul sau la îmbrăcămintea preoţească (vezi Ps. 110:3)</footnote>
3 <footnote>29:6muntele Hermon</footnote>
4 <footnote>29:9 Sau: provoacă caprelor de munte naşterea</footnote>
© 2019 ERF Medien