Ajutor

Noua traducere în limba românã

Al lui David

1 Doamne, către Tine strig! Stânca mea, nu rămâne surd la strigătul meu, ca nu cumva, rămânând surd la strigătul meu, să mă asemăn cu cei care se coboară în groapă!
2 Ascultă glasul rugii mele, atunci când strig către Tine, atunci când îmi ridic mâinile spre Locul Tău Preasfânt!
3 Nu mă condamna împreună cu cei răi, împreună cu răufăcătorii, cu cei ce vorbesc de pace semenului lor, dar în inima lor este numai răutate.
4 Răsplăteşte-le după faptele lor, după răutatea lucrărilor lor; după faptele mâinilor lor să le răsplăteşti! Întoarce asupra lor răsplata cuvenită!
5 Pentru că ei nu iau aminte la lucrările Domnului şi la faptele mâinilor Lui, El îi va dărâma şi nu îi va mai zidi la loc!
6 Binecuvântat să fie Domnul, căci El a ascultat glasul rugilor mele!
7 Domnul este tăria mea şi scutul meu! În El mi se încrede inima, şi sunt ajutat. De aceea inima mea chiuie de bucurie şi-L laud prin cântecele mele!
8 Domnul este tăria poporului Său! El este fortăreaţă izbăvitoare pentru unsul Său.
9 Mântuieşte-Ţi poporul! Binecuvântează-Ţi moştenirea! Păstoreşte-i şi sprijină-i pe vecie!
© 2017 ERF Medien