Ajutor

Noua traducere în limba românã

Al lui David

1 Doamne, fă-mi dreptate, căci trăiesc în integritate! Mă încred în Domnul fără şovăire.
2 Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, curăţeşte-mi adâncul fiinţei şi inima!
3 Îndurarea Ta este mereu înaintea mea şi umblu în adevărul Tău.
4 Nu stau împreună cu bărbaţii înşelători, şi nu mă întovărăşesc cu cei vicleni.
5 Urăsc adunarea răufăcătorilor şi nu stau la un loc cu ucigaşii.
6 Îmi spăl mâinile în nevinovăţie şi aşa înconjor altarul Tău, Doamne,
7 ca să fac să răsune mulţumirea şi să povestesc toate minunile Tale.
8 Doamne, eu iubesc Casa în care locuieşti şi locul unde sălăşluieşte slava Ta!
9 Nu-mi lua sufletul împreună cu cei păcătoşi, nici viaţa – împreună cu vărsătorii de sânge,
10 pe ale căror mâini este nelegiuire şi a căror dreaptă este plină de mită.
11 Cât despre mine, eu umblu în integritate! Izbăveşte-mă şi îndură-te de mine!
12 Piciorul meu stă pe loc drept. Doamne, Te voi lăuda în adunări!
© 2018 ERF Medien