NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Noua traducere în limba românã

Al lui David. Un psalm.

1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea şi locuitorii ei,
2 căci El l-a întemeiat pe mări şi l-a întărit pe râuri.
3 Cine se va sui pe muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul Lui cel sfânt?
4 Cel cu mâinile nevinovate şi cu inima curată, care nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să înşele.1
5 El va primi binecuvântare de la Domnul şi dreptate de la Dumnezeul mântuirii lui.
6 Aceasta este generaţia celor ce-L caută, a celor ce caută faţa Ta, Dumnezeu al lui Iacov2! Sela
7 Porţi, ridicaţi-vă capetele! Staţi ridicate, intrări veşnice! Să intre Împăratul slavei!
8 Cine este Acest Împărat al slavei? Domnul cel Tare şi Viteaz, Domnul cel Viteaz în luptă!
9 Porţi, ridicaţi-vă capetele! Staţi ridicate, intrări veşnice! Să intre Împăratul slavei!
10 Cine este Acesta, Acest Împărat al slavei? Domnul Oştirilor3! El este Împăratul slavei! Sela
1 <footnote>24:4 Sau: care nu se închină unui idol / şi nu jură pe ceea ce este fals.</footnote>
2 <footnote>24:6 Două mss TM, LXX, Siriacă; cele mai multe mss TM: faţa ta, Iacove</footnote>
3 <footnote>24:10 Ebr.: YHWH Ţevaot. Termenul ebraic pentru oştiri se poate referi: (1) la oştirile lui Israel (Ex. 7:4; Ps. 44:9 – v. 10 în TM); (2) la corpurile cereşti (Gen. 2:1; Deut. 4:19; Is. 40:26); (3) la îngeri (Ios. 5:14; 1 Regi 22:19; Ps. 148:2); probabil acest titlu face referire la suveranitatea lui Dumnezeu peste orice putere din univers; peste tot în carte</footnote>
© 2019 ERF Medien