Ajutor

Noua traducere în limba românã

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

1 Doamne, regele se bucură de tăria Ta, se veseleşte de mântuirea Ta!
2 Ai împlinit dorinţa inimii lui şi n-ai respins cererea buzelor lui! Sela
3 Tu l-ai întâmpinat cu binecuvântări plăcute, i-ai pus pe cap coroană de aur curat.
4 Ţi-a cerut viaţă şi i-ai dat-o; i-ai dat multe zile pentru veci de veci.
5 Mare este slava lui din pricina izbăvirii Tale! Splendoare şi măreţie ai pus peste el!
6 Tu i-ai dat binecuvântări veşnice şi l-ai umplut cu bucuria prezenţei Tale.
7 Regele se încrede în Domnul, iar în îndurarea Celui Preaînalt, el va sta neclintit.
8 Mâna Ta îi va ajunge pe toţi duşmanii Tăi, dreapta Ta îi va ajunge pe cei ce Te urăsc.
9 În ziua arătării Tale îi vei face ca un cuptor aprins; în mânia Ta, Doamne, îi vei înghiţi şi-i va mistui focul!
10 Le vei nimici odraslele de pe pământ şi urmaşii dintre fiii oamenilor,
11 căci Ţi s-au împotrivit cu răutate! Au urzit intrigi, dar nu vor reuşi!
12 Îi vei pune să dea bir cu fugiţii când Îţi vei încorda arcul împotriva lor.
13 Ridică-Te, Doamne, în tăria Ta, ca noi să cântăm şi să lăudăm puterea Ta!
© 2018 ERF Medien