Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 De ce se întărâtă1 neamurile şi de ce cugetă popoarele lucruri deşarte?
2 Regii pământului iau poziţie şi conducătorii se strâng laolaltă împotriva Domnului şi împotriva Unsului2 Său, zicând:
3 „Să rupem legăturile Lor şi să aruncăm funiile Lor de pe noi!“
4 Cel Ce tronează în ceruri râde; Stăpânul îşi bate joc de ei.
5 Apoi le vorbeşte în mânia Lui, şi în urgia Lui îi îngrozeşte.
6 „Totuşi Eu L-am pus pe Împăratul3 Meu în Sion, muntele Meu cel sfânt.“
7 Voi vesti hotărârea Domnului: El Mi-a zis: „Tu eşti Fiul4 Meu! Astăzi Te-am născut!
8 Cere-Mi şi-Ţi voi da neamurile drept moştenire şi întreg pământul în stăpânire!
9 Tu le vei zdrobi5 cu un toiag de fier şi le vei sfărâma ca pe vasele unui olar!“
10 De aceea, regilor, purtaţi-vă cu înţelepciune! Judecători ai pământului, luaţi învăţătură!
11 Slujiţi Domnului cu frică şi bucuraţi-vă tremurând!
12 Sărutaţi-L pe Fiu6, ca nu cumva să se mânie şi să pieriţi pe cale, căci mânia Lui este gata să se aprindă! Fericiţi sunt toţi cei ce se încred în El!
1 <footnote>2:1 LXX; TM: în zadar sau un lucru deşart</footnote>
2 <footnote>2:2Sau: unsului; psalmul era rostit iniţial la încoronarea regilor davidici, însă este unul mesianic, citat în NT cu referire la Cristos (corespondentul grecesc al ebraicului Mesia, care înseamnă Unsul); vezi F.A. 4:25-26</footnote>
3 <footnote>2:6 Sau: regele; vezi nota de la 2:2</footnote>
4 <footnote>2:7 Sau: fiul (vezi nota de la 2:2); şi în v. 12</footnote>
5 <footnote>2:9 TM; LXX: le vei conduce</footnote>
6 <footnote>2:12 Termenul (bar) este, probabil, de origine aramaică, versetul adresându-se conducătorilor popoarelor, care vorbeau această limbă; vezi nota la 2 Regi 18:26</footnote>
© 2018 ERF Medien