Ajutor

Noua traducere în limba românã

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

1 Cerurile povestesc slava lui Dumnezeu şi bolta cerească istoriseşte despre lucrările mâinilor Lui.
2 O zi dă de ştire altei zile acest mesaj şi o noapte vesteşte această cunoaştere altei nopţi,
3 dar fără vorbe şi fără cuvinte, fără să li se audă glasul.1
4 Mesajul2 lor străbate întreg pământul şi cuvintele lor ajung până la marginile lumii. În ceruri, El a întins un cort soarelui.
5 Acesta este asemenea unui mire care iese din odaia lui de nuntă, asemenea unui viteaz ce se bucură să alerge pe cale:
6 răsăritul lui este la un capăt al cerului şi roată-i este drumul până la celălalt capăt al lui. Nimic nu se poate ascunde de căldura lui!
7 Legea Domnului este desăvârşită; ea înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată; ea înţelepţeşte pe cel nesăbuit3.
8 Orânduirile Domnului sunt drepte; ele îmi bucură inima. Porunca Domnului este curată; ea dă lumină ochilor.
9 Frica de Domnul este curată; ea dăinuieşte veşnic. Judecăţile Domnului sunt adevărate; ele se susţin una pe cealaltă.
10 Ele sunt mai preţioase decât aurul, decât mult aur curat, sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri.
11 Chiar şi robul Tău este instruit din ele. Când le păzeşte, are o mare răsplată.
12 Cine îşi cunoaşte greşelile făcute din neştiinţă? Iartă-mi greşelile pe care nu le cunosc!
13 Păzeşte-l, de asemenea, pe robul Tău de păcatele cu bună ştiinţă4, ca nu cumva aceasta să mă stăpânească! Atunci voi fi integru, nevinovat de un mare păcat.
14 Fie plăcute cuvintele gurii mele şi murmurul inimii mele înaintea Ta, Doamne, Stânca mea, Izbăvitorul meu!
1 <footnote>19:3 Sau: Nu este grai sau limbă / în care să nu li se audă glasul (vezi LXX) </footnote>
2 <footnote>19:4 LXX, VUL, Siriacă; TM: funie</footnote>
3 <footnote>19:7 Termenul ebraic se referă la o anumită naivitate sau lipsă de experienţă</footnote>
4 <footnote>19:13 Lit.: de insolenţă (obrăznicie, aroganţă), însă cu sensul dat în text, datorită contextului</footnote>
© 2018 ERF Medien