Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Un mihtam1 al lui DavidPăzeşte-mă, Dumnezeule, căci la Tine caut adăpost!
2 Eu zic Domnului: „Tu eşti Stăpânul meu, nu am nimic bun decât în Tine!“
3 Sfinţii care sunt în ţară, ei sunt cei măreţi în care-mi găsesc toată plăcerea.2
4 Durerile celor ce aleargă după idoli se înmulţesc; eu însă nu aduc ca ei jertfe de băutură din sânge şi nici nu pun numele idolilor lor pe buzele mele.
5 Doamne, Tu eşti partea mea de moştenire şi cupa mea! Tu eşti Cel Care îmi apuci sorţul3!
6 Plăcute moşii mi-au căzut la sorţi! Într-adevăr, frumoasă moştenire mi-a fost dată!
7 Îl voi binecuvânta pe Domnul Care mă îndrumă! Până şi noaptea îmi dă îndemnuri inima!
8 Îl pun pe Domnul neîncetat înaintea mea, căci El este la dreapta mea ca să nu mă clatin!
9 De aceea, mi se bucură inima şi mi se înveseleşte sufletul4! Mai mult, trupul meu va locui în siguranţă,
10 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa Morţilor şi nu vei îngădui ca sfântul Tău5 să vadă putrezirea.
11 Mi-ai făcut cunoscută cărarea vieţii … În prezenţa Ta este belşug de bucurie, la dreapta Ta sunt desfătări veşnice!6
1 <footnote>16 Titlu. Probabil un termen literar sau muzical, având un sens nesigur </footnote>
2 <footnote>16:3 Sau: Cât despre preoţii păgâni care sunt în ţară / şi cei mari în care toţi îşi găsesc plăcerea:</footnote>
3 <footnote>16:5 Sau: Care îmi asiguri viitorul; psalmistul Îl vede pe Dumnezeu ca fiind Cel Care aruncă sorţul pentru el (metodă folosită în acele vremuri pentru împărţirea pământului), lucru care-l asigură că partea lui va fi una foarte bună (vezi v. 6)</footnote>
4 <footnote>16:9 Lit: slava mea; LXX: limba</footnote>
5 <footnote>16:10 Ebr.: hasid, înrudit cu hesed (vezi nota de la 5:7); sau: credinciosul Tău</footnote>
6 <footnote>16:11 Sau: Tu-mi vei arăta cărarea vieţii, / bucuriile nespuse din prezenţa Ta / şi desfătările veşnice de la dreapta Ta</footnote>
© 2018 ERF Medien