Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Lăudaţi-L pe Domnul! Lăudaţi-L pe Domnul în Lăcaşul Lui cel sfânt! Lăudaţi-L în cerurile cele măreţe!
2 Lăudaţi-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudaţi-L pentru măreţia Sa nemărginită!
3 Lăudaţi-L în sunet de corn, lăudaţi-L cu harfa şi cu lira!
4 Lăudaţi-L cu tamburine şi cu dansuri, lăudaţi-L cu instrumente cu coarde şi cu fluiere!
5 Lăudaţi-L cu chimvale zăngănitoare, lăudaţi-L cu chimvale răsunătoare!
6 Tot ce are suflare să-L laude pe Domnul! Lăudaţi-L pe Domnul!
© 2018 ERF Medien