Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Lăudaţi-L pe Domnul! Cântaţi Domnului un cântec nou; cântaţi lauda Lui în adunarea credincioşilor!
2 Să se bucure Israel de Făcătorul lui şi să se veselească fiii Sionului de Împăratul lor!
3 Să-I laude Numele prin dansuri şi să-I cânte cu tamburine şi cu lira!
4 Domnului Îi este drag poporul Său; de aceea îi înalţă pe cei smeriţi, izbăvindu-i.
5 Să se veselească credincioşii îmbrăcaţi în slavă! Să strige de bucurie în aşternutul lor!
6 Fie ca proslăvirea lui Dumnezeu să fie în gura lor şi sabia cu două tăişuri în mâna lor,
7 ca să se răzbune pe neamuri, să pedepsească popoarele,
8 să le lege regii cu lanţuri şi mai-marii cu obezi de fier,
9 şi să împlinească astfel judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toţi credincioşii Săi! Lăudaţi-L pe Domnul!
© 2018 ERF Medien