Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Lăudaţi-L pe Domnul!1 Lăudaţi-L pe Domnul din ceruri, lăudaţi-L în înălţimi!
2 Lăudaţi-L, toţi îngerii Lui, lăudaţi-L, toată oştirea Lui!
3 Lăudaţi-L, soare şi lună, lăudaţi-L, stele strălucitoare, toate!
4 Lăudaţi-L, ceruri preaînalte, lăudaţi-L, ape de deasupra cerurilor!
5 Să laude Numele Domnului, căci El a poruncit şi acestea au fost făcute!
6 El le-a aşezat la locul lor pe vecie printr-o lege pe care nu o va încălca.2
7 Lăudaţi-L pe Domnul, cei de pe pământ, monştri ai apelor şi tot ce este în adâncuri,
8 fulgerul3 şi grindina, zăpada şi ceaţa, vântul năprasnic ce-I împlineşte porunca,
9 munţii şi toate dealurile, copacii roditori şi toţi cedrii,
10 fiarele şi toate vitele, târâtoarele şi păsările înaripate,
11 regii pământului şi toate neamurile, prinţii şi toţi demnitarii pământului,
12 tinerii şi tinerele, bătrânii şi copiii deopotrivă!
13 Să laude cu toţii Numele Domnului, pentru că numai Numele Lui este înălţat, iar măreţia Lui copleşeşte pământul şi cerurile!
14 El înalţă puterea poporului Său4; aceasta este o pricină de laudă pentru credincioşii Săi, pentru fiii lui Israel, poporul care Îi este aproape. Lăudaţi-L pe Domnul!
1 <footnote> </footnote>
2 <footnote>148:6 Sau: nu o vor încălca</footnote>
3 <footnote>148:8 Sau: focul</footnote>
4 <footnote>148:14 Lit.: El ridică un corn poporului Său, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic </footnote>
© 2018 ERF Medien