Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Lăudaţi-L pe Domnul! Suflete al meu, laudă-L pe Domnul!
2 Îl voi lăuda pe Domnul toată viaţa mea; Îi voi cânta Dumnezeului meu cât timp voi fi!
3 Nu vă încredeţi în cei mari, în fiii oamenilor care nu pot izbăvi.
4 Când îl părăseşte duhul, se întoarce în ţărână şi în aceeaşi zi îi pier toate planurile.
5 Ferice de cel ce Îl are pe Dumnezeul lui Iacov ca ajutor şi a cărui nădejde este în Domnul, Dumnezeul lui,
6 Creatorul cerurilor şi al pământului, al mării şi a tot ce cuprinde ea, Păzitorul adevărului pe veci,
7 Cel Ce face dreptate celor asupriţi, Cel Ce dă pâine celor flămânzi, Domnul Care eliberează prizonierii,
8 Domnul Care deschide ochii orbilor, Domnul Care îi îndreaptă pe cei încovoiaţi, Domnul Care îi iubeşte pe cei drepţi,
9 Domnul Care îi poartă de grijă străinului, sprijină orfanul şi văduva, dar răstoarnă calea celor răi.
10 Domnul împărăţeşte pe veci, Dumnezeul tău, Sioane, din generaţie în generaţie! Lăudaţi-L pe Domnul!
© 2018 ERF Medien