Ajutor

Noua traducere în limba românã

Un psalm al lui David

1 Doamne, ascultă-mi rugăciunea! Pleacă-Ţi urechea la cererea mea! După credincioşia şi dreptatea Ta, răspunde-mi!
2 Nu intra la judecată cu robul Tău, căci nici un om viu nu-şi poate apăra dreptatea înaintea Ta!
3 Duşmanul mă prigoneşte, mă zdrobeşte de pământ, mă face să locuiesc în întuneric ca cei ce au murit demult.
4 Duhul îmi este mâhnit; inima îmi este tulburată înăuntrul meu.
5 Îmi aduc aminte de zilele de odinioară, cuget la toate lucrările Tale şi mă gândesc la ceea ce au făcut mâinile Tale.
6 Îmi întind mâinile către Tine; sufletul meu însetează după Tine ca pământul uscat. Sela
7 Doamne, grăbeşte-Te să-mi răspunzi, căci mi-e sleit duhul! Nu-Ţi ascunde faţa de mine, ca să nu ajung asemenea celor ce se coboară în groapă!
8 Fă-mă să aud dimineaţa despre îndurarea Ta, căci în Tine mă încred! Fă-mi cunoscută calea pe care să merg, căci la Tine îmi înalţ sufletul!
9 Doamne, izbăveşte-mă de duşmanii mei, căci la Tine caut adăpost!
10 Învaţă-mă cum să-Ţi împlinesc voia, căci Tu eşti Dumnezeul meu! Fie ca Duhul Tău cel bun să mă călăuzească prin locuri netede!
11 Din pricina Numelui Tău, Doamne, înviorează-mă! Din pricina dreptăţii Tale, scapă-mă1 din necaz!
12 Din pricina îndurării Tale isprăveşte cu duşmanii mei, nimiceşte-mi toţi prigonitorii, căci eu sunt robul Tău!
1 <footnote> 143:11 Lit.: scapă-mi sufletul</footnote>
© 2018 ERF Medien