Help

Noua traducere în limba românã

1 Un maschil1 al lui David, compus pe vremea când se ascundea în peşteră. O rugăciune.Glasul meu pe Domnul Îl cheamă, glasul meu la Domnul caută milă.
2 Îmi vărs cererea înaintea Lui, îmi fac cunoscut necazul înaintea Lui.
3 Când duhul îmi este mâhnit, Tu-mi cunoşti cărarea. Pe calea pe care merg, ei mi-au ascuns curse.
4 Priveşte la dreapta şi ia aminte că nu este nimeni care să-mi ajute! Am rămas fără adăpost şi nu este nimeni căruia să-i pese de mine!
5 Te chem, Doamne, zicând: „Tu eşti adăpostul meu, moştenirea mea pe pământul celor vii!“
6 Ascultă-mi strigătul, căci sunt foarte nenorocit! Izbăveşte-mă de prigonitorii mei, căci sunt mai tari decât mine!
7 Scoate-mă din temniţă şi-Ţi voi lăuda Numele! Cei drepţi se vor aduna împrejurul meu când îmi vei face bine.
1 <footnote>142 Titlu. Vezi Ps. 32</footnote>
© 2019 ERF Medien