Ajutor

Noua traducere în limba românã

Pentru dirijor. Un psalm al lui David.

1 Izbăveşte-mă, Doamne, de oamenii răi, păzeşte-mă de oamenii violenţi,
2 de cei care se gândesc numai la rău şi care în fiecare zi caută prilej de ceartă.
3 Limba le este ascuţită ca a unui şarpe şi sub buzele lor este venin de viperă! Sela
4 Păzeşte-mă, Doamne, de mâinile celui rău! Protejează-mă de omul violent, de cel care se gândeşte cum să-mi împiedice paşii!
5 Nişte îngâmfaţi mi-au ascuns curse, şi-au întins funiile plaselor lor, mi-au pus capcane pe marginea potecii! Sela
6 Eu însă zic Domnului: „Tu eşti Dumnezeul meu! Ascultă-mi glasul, Doamne, ai milă de mine!
7 Stăpâne Doamne, Mântuitorul meu puternic, Care mi-ai protejat capul în ziua luptei –
8 nu împlini, Doamne, dorinţele celui rău; nu îngădui să-i reuşească planurile, ca să nu se fălească!“ Sela
9 Capul celor ce mă înconjoară să primească necazurile iscate de buzele lor!
10 Să cadă peste ei cărbuni aprinşi; să fie aruncaţi în foc, în adâncuri de unde să nu se mai scoale.
11 Fie ca oamenii limbuţi să nu fie întăriţi în ţară; fie ca pe oamenii violenţi şi răi să-i vâneze şi să-i doboare dezastrul.
12 Ştiu că Domnul va face dreptate celui necăjit şi judecată în favoarea celor apăsaţi.
13 Într-adevăr, cei drepţi vor lăuda Numele Tău, iar oamenii integri vor locui în prezenţa Ta.
© 2018 ERF Medien