Ajutor

Noua traducere în limba românã

Un cântec de pelerinaj

1 Binecuvântaţi-L pe Domnul, toţi slujitorii Domnului, voi care staţi1 în Casa Domnului în timpul nopţii!
2 Ridicaţi-vă mâinile spre Lăcaşul cel sfânt şi binecuvântaţi-L pe Domnul!
3 Din Sion să te binecuvânteze Domnul, Creatorul cerurilor şi al pământului.
1 <footnote>134:1 Sau: slujiţi</footnote>
© 2018 ERF Medien