Ajutor

Noua traducere în limba românã

Un cântec de pelerinaj

1 Doamne, aminteşte-Ţi de David şi de toate necazurile lui,
2 de cel care a jurat Domnului, cel care a făcut juruinţă Puternicului lui Iacov:
3 „Nu voi intra în cortul căminului meu, nici nu mă voi sui în aşternutul patului meu,
4 nu voi da somn ochilor mei, nici aţipire pleoapelor mele,
5 până când nu voi găsi un loc pentru Domnul, un Lăcaş pentru Puternicul lui Iacov.“
6 „Iată, noi am auzit despre el1 în Efrata şi l-am găsit pe terenurile împădurite.
7 Să mergem la Lăcaşul Lui, să ne închinăm la picioarele tronului Său!“
8 Ridică-Te, Doamne, şi vino în locul Tău de odihnă, Tu şi chivotul tăriei Tale!
9 Preoţii Tăi să se îmbrace cu dreptate, iar credincioşii Tăi să strige de bucurie.
10 Din pricina lui David, robul Tău, nu-Ţi întoarce faţa de la unsul Tău!
11 Domnul i-a jurat lui David adevărul şi nu se va răzgândi: „Voi pune pe tronul tău pe unul din urmaşii tăi.
12 Dacă fiii tăi vor păzi legământul Meu şi mărturiile Mele, pe care îi voi învăţa, atunci chiar şi fiii lor vor sta pe tronul tău pentru totdeauna“.
13 Domnul a ales Sionul, El a dorit să locuiască acolo.
14 „Acesta este locul Meu de odihnă pentru totdeauna. Aici voi locui, căci l-am dorit.
15 Îi voi binecuvânta din belşug hrana şi-i voi sătura cu pâine săracii.
16 Îi voi îmbrăca preoţii cu mântuire, iar credincioşii lui vor striga de bucurie.
17 Acolo îi voi ridica lui David un urmaş2 şi voi aprinde o candelă unsului Meu.
18 Îi voi îmbrăca duşmanii cu ruşine, dar pe fruntea lui va străluci coroana.“
1 <footnote>132:6 Sau: pe terenurile lui Iaar, fiind vorba despre Chiriat-Iearim</footnote>
2 <footnote>132:17 Lit.: Acolo voi face ca un corn să iasă pentru David, cornul fiind în concepţia antică un simbol al puterii sau al unui conducător puternic; vezi şi Ier. 23:5; Zah. 3:8; 6:12 </footnote>
© 2018 ERF Medien