Ajutor

Noua traducere în limba românã

Un cântec de pelerinaj

1 Ferice de oricine se teme de Domnul şi umblă pe căile Lui!
2 Căci atunci vei mânca din munca mâinilor tale, vei fi fericit şi-ţi va fi bine.
3 Soţia ta va fi ca o viţă roditoare în preajma casei tale, fiii tăi vor fi ca lăstarii de măslin împrejurul mesei tale.
4 Aşa este binecuvântat bărbatul care se teme de Domnul.
5 Domnul să te binecuvânteze din Sion, ca să vezi propăşirea Ierusalimului în toate zilele vieţii tale
6 şi să-i vezi pe fiii fiilor tăi! Pacea fie peste Ierusalim!
© 2018 ERF Medien