Ajutor

Noua traducere în limba românã

Un cântec de pelerinaj

1 Cei ce se încred în Domnul sunt ca muntele Sion care nu poate fi clătinat, ci va sta pe vecie.
2 Cum sunt munţii împrejurul Ierusalimului, aşa este Domnul împrejurul poporului Său de acum şi până-n veci.
3 Toiagul celui rău nu va stăpâni partea celor drepţi, pentru ca cei drepţi să nu-şi întindă mâinile spre nedreptate.
4 Fă bine, Doamne, celor buni şi celor drepţi în inimile lor!
5 Cât despre cei care se întorc la căile lor sucite, Domnul îi va îndepărta ca pe făcătorii de rele. Pacea să fie peste Israel!
© 2018 ERF Medien