Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun, căci veşnică-I este îndurarea!
2 Israel să zică: „Veşnică-I este îndurarea!“
3 Casa lui Aaron să zică: „Veşnică-I este îndurarea!“
4 Cei ce se tem de Domnul să zică: „Veşnică-I este îndurarea!“
5 Din necaz am strigat către Domnul şi Domnul m-a scos la loc larg.
6 Domnul este de partea mea;1 de aceea nu mă voi teme. Ce-mi poate face un om?!
7 Domnul este de partea mea; El este ajutorul meu. De aceea voi privi triumfător la cei ce mă urăsc.
8 Mai bine să cauţi scăparea la Domnul, decât să te încrezi în om.
9 Mai bine să cauţi scăparea la Domnul, decât să te încrezi în cei mari.
10 Toate neamurile mă înconjurau, dar le-am nimicit în Numele Domnului.
11 Mă încercuiau, da, mă împresurau, dar le-am respins în Numele Domnului.
12 Mă împresurau ca nişte albine, dar au fost stinse ca un foc de paie: le-am respins în Numele Domnului.
13 Eram împins cu putere, ca să cad, dar Domnul m-a ajutat.
14 Domnul este tăria şi pricina cântării mele; El mi-a fost mântuirea.
15 Strigăte de bucurie şi de izbăvire se înalţă din corturile celor drepţi; dreapta Domnului aduce izbânda.
16 Dreapta Domnului este înălţată; dreapta Domnului aduce izbânda.
17 Nu voi muri, ci voi trăi şi voi povesti lucrările Domnului.
18 Domnul m-a disciplinat aspru, dar nu m-a dat morţii.
19 Deschideţi-mi porţile dreptăţii, ca să intru să-L laud pe Domnul!
20 Aceasta este poarta Domnului; cei drepţi intră pe ea.
21 Te voi lăuda, căci mi-ai răspuns şi mi-ai dat izbăvire.
22 Piatra pe care au respins-o zidarii, a devenit piatra din capul unghiului.
23 Domnul a făcut acest lucru. El este o minune în ochii noştri.
24 Aceasta este ziua pe care Domnul a rânduit-o, pentru ca noi să ne veselim şi să ne bucurăm în ea.
25 Doamne, Te rugăm, mântuieşte-ne! Doamne, Te rugăm, dă-ne izbândă!
26 Binecuvântat este Cel Ce vine în Numele Domnului ! Vă binecuvântăm din Casa Domnului.
27 Domnul este Dumnezeu şi El ne luminează. Legaţi cu funii jertfa şi aduceţi-o până la coarnele altarului!2
28 Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi lăuda! Tu eşti Dumnezeul meu şi Te voi înălţa!
29 Mulţumiţi-I Domnului, căci este bun, căci veşnică-I este îndurarea!
1 <footnote>118:6 TM; LXX: Domnul este ajutorul meu</footnote>
2 <footnote>118:27 Sau: Alăturaţi-vă sărbătorii cu ramuri / şi veniţi până la coarnele altarului! </footnote>
© 2018 ERF Medien