Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Lăudaţi-L pe Domnul! Lăudaţi, slujitori ai Domnului, lăudaţi Numele Domnului!
2 Numele Domnului să fie binecuvântat, de acum şi până-n veci!
3 De la răsăritul soarelui şi până la apusul lui, binecuvântat fie Numele Domnului!
4 Domnul este înălţat mai presus de toate neamurile, mai presus de ceruri este slava Lui.
5 Cine este ca Domnul, Dumnezeul nostru, Cel Ce tronează din înălţime
6 şi totuşi Se apleacă privind spre ceruri şi spre pământ?
7 El îl ridică din pulbere pe cel sărman şi îl înalţă din gunoi pe cel nevoiaş,
8 ca să-l aşeze la un loc cu cei de neam ales, cu cei de neam ales din poporul Său.
9 El îi dă celei sterpe o familie, face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei. Lăudaţi-L pe Domnul!
© 2018 ERF Medien