Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Lăudaţi-L pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul şi care îndrăgeşte mult poruncile Lui!
2 Urmaşii1 lui vor fi puternici în ţară; neamul celor integri va fi binecuvântat.
3 Bogăţie şi belşug va fi în casa lui, iar dreptatea sa va fi statornicită pe vecie.
4 Celor integri le străluceşte o lumină în întuneric, au parte de îndurare, de milostivire şi de dreptate.2
5 Îi merge bine omului care îşi face milă împrumutând şi care îşi chiverniseşte lucrurile cu pricepere.
6 Niciodată nu se va clătina. Cel drept va fi amintit întotdeauna.
7 El nu se teme de veşti rele, căci inima lui este tare şi se încrede în Domnul.
8 Inima lui este tare şi nu se teme; el îşi va vedea împlinită dorinţa faţă de duşmanii săi.
9 A împărţit şi a dăruit celor nevoiaşi; dreptatea lui rămâne pentru totdeauna, iar puterea3 îi va fi înălţată cu onoare.
10 Cel rău vede aceasta şi se mânie, scrâşneşte din dinţi şi leşină; dorinţele celor răi tot neîmplinite rămân.
1 <footnote>112:2 Lit.: sămânţa; termenul ebraic pentru sămânţă este un singular care se poate referi atât la un singur urmaş, cât şi la toţi urmaşii de pe linia genealogică a unei persoane (colectiv). Este foarte probabil ca în cele mai multe cazuri termenul să exprime o ambiguitate intenţionată. În traducerea de faţă a fost redat fie literal, fie cu urmaş sau urmaşi, în funcţie de contextul literal şi de cel teologic </footnote>
2 <footnote>112:4 Sau: întuneric, / căci Domnul este îndurător, milostiv şi drept.</footnote>
3 <footnote>112:9 Sau: cu slavă</footnote>
© 2018 ERF Medien