Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Lăudaţi-L pe Domnul!1 Îi voi mulţumi Domnului din toată inima mea, în sfatul celor drepţi şi în adunare!
2 Mari sunt lucrările Domnului; ele sunt cercetate de toţi cei ce le iubesc!
3 Plină de măreţie şi splendoare este lucrarea Lui, iar dreptatea Lui dăinuie pe vecie.
4 El a făcut minuni spre aducere-aminte. Domnul este îndurător şi milostiv!
5 El dă hrană celor ce se tem de El; El Îşi aduce pururea aminte de legământul Său.
6 El a arătat puterea lucrărilor Sale poporului Său, dându-le drept moştenire posesiunile neamurilor.
7 Lucrările mâinilor Sale sunt motivate de credincioşie şi de judecată; toate orânduirile Sale sunt demne de încredere,
8 sunt întărite pe veci de veci, fiind întocmite în adevăr şi cu integritate.
9 El a trimis poporului Său izbăvirea; Şi-a decretat legământul pe vecie. Sfânt şi înfricoşător este Numele Lui!
10 Frica de Domnul este începutul înţelepciunii; toţi cei ce o păzesc au o minte sănătoasă. Lauda Lui este statornicită pe vecie.
1 <footnote>111:1 Ebr.: Hallelu Yah; peste tot în carte</footnote>
© 2018 ERF Medien