Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Un nume bun este mai de dorit decât mari bogăţii şi a fi apreciat face mai mult decât argintul şi aurul.
2 Bogatul şi săracul au un lucru comun: DOMNUL i-a creat pe amândoi.
3 Omul prudent vede pericolul şi se ascunde, dar nesăbuitul merge înainte şi va suferi.
4 Smerenia şi frica de DOMNUL aduc bogăţie, onoare şi viaţă.
5 Pe căile celui rău sunt spini şi curse, dar cine îşi păzeşte sufletul se va îndepărta de ele.
6 Învaţă pe copil calea pe care trebuie să meargă, iar când va îmbătrâni nu se va îndepărta de la ea.
7 Bogatul domneşte peste sărac şi cel ce ia cu împrumut este slujitorul celui ce dă cu împrumut.
8 Cine seamănă nedreptate va secera necaz şi nuiaua mâniei lui va fi distrusă.
9 Omul darnic1 va fi el însuşi binecuvântat pentru că împarte pâinea lui cu cel sărac.
10 Îndepărtează-l pe batjocoritor şi cearta va înceta, conflictele şi insultele se vor sfârşi.
11 Cine iubeşte curăţia inimii şi este binevoitor în vorbire va fi prieten cu regele.
12 Ochii DOMNULUI veghează asupra cunoştinţei, dar înfruntă cuvintele celui necredincios.
13 Leneşul spune: „Afară este un leu!“ sau „Voi fi ucis pe străzi!“
14 Gura femeii desfrânate este o groapă adâncă; cine este sub mânia DOMNULUI va cădea în ea.
15 Nebunia este lipită de inima copilului, dar nuiaua disciplinei o va dezlipi de el.
16 Cine asupreşte pe sărac ca să se îmbogăţească şi cine dă daruri celui bogat, amândoi vor sărăci.

Proverbele înţelepţilor

17 Fii atent şi ascultă cuvintele înţelepţilor, pleacă-ţi urechea spre învăţătura mea,
18 căci este plăcut când le păstrezi în inima ta şi când îţi sunt toate pregătite pe buze.
19 Pentru ca să-ţi pui încrederea în DOMNUL, de aceea te învăţ eu astăzi, da, chiar pe tine!
20 N-am scris eu oare treizeci2 de maxime pentru tine, maxime pentru sfaturi şi învăţătură,
21 ca să te învăţ adevărul şi cuvintele demne de încredere, ca să poţi răspunde corect celor ce te trimit?
22 Nu exploata săracul pentru că este sărac şi nu asupri pe cel nevoiaş care stă la poarta3cetăţii,
23 pentru că DOMNUL le va apăra cauza şi-i va jefui pe cei ce-i jefuiesc!
24 Nu te împrieteni cu omul mânios şi nu te asocia cu omul iute la mânie,
25 ca să nu înveţi calea lui şi să-ţi ajungă astfel o capcană pentru suflet!
26 Să nu fii printre oamenii care oferă garanţie sau care girează pentru datorii,
27 căci, dacă nu ai cu ce să plăteşti, chiar patul tău va fi luat de sub tine!
28 Nu muta hotarul cel vechi, pe care l-au aşezat strămoşii tăi!
29 Vezi un om iscusit în munca lui? El va sluji înaintea regilor, nu înaintea oamenilor de rând.
1 <footnote>22:9 Lit.: Ochiul bun</footnote>
2 <footnote>22:20 Sau: N-am scris eu înainte; sau: Nu ţi-am scris cu măiestrie</footnote>
3 <footnote>22:22 Locul public al unei cetăţi, care funcţiona şi ca tribunal</footnote>
© 2017 ERF Medien