Ajutor

Noua traducere în limba românã

1 Cântarul măsluit este o urâciune înaintea Domnului, dar greutăţile corecte Îi sunt plăcute.
2 Când vine mândria, vine şi ruşinea, dar înţelepciunea este cu cei smeriţi.
3 Oamenii drepţi sunt conduşi de integritatea lor, dar cei vicleni sunt distruşi de făţărnicia lor.
4 Bogăţia nu este de nici un folos în ziua mâniei, dar dreptatea salvează de la moarte.
5 Dreptatea celui nevinovat îi netezeşte calea, dar cel rău este învins de însăşi răutatea lui.
6 Dreptatea celor cinstiţi îi salvează, dar cei răi sunt prinşi de dorinţele lor rele.
7 Când moare cel rău, îi piere speranţa şi aşteptările oamenilor nedrepţi sunt spulberate.
8 Cel drept este eliberat din necaz, dar cel rău îi ia locul.
9 Nelegiuitul îşi distruge semenul cu gura lui, dar cei drepţi sunt izbăviţi de chibzuinţa lor.
10 Când le merge bine celor drepţi, cetatea se bucură, dar când pier cei răi, se aud strigăte de veselie.
11 O cetate este elogiată datorită binecuvântării celor drepţi, dar gura celor răi îi aduce ruinarea.
12 Omul fără minte îşi dispreţuieşte semenul, dar cel priceput îşi ţine gura.
13 Bârfitorul dezvăluie lucruri confidenţiale, dar cel demn de încredere păstrează secretele.
14 Poporul piere din lipsă de îndrumare, dar numărul mare de sfetnici aduce victorie.
15 Cine girează pentru un străin va suferi, dar cine refuză să se ofere garant este în siguranţă.
16 O femeie amabilă câştigă respect, dar cei nemiloşi câştigă doar bogăţie.
17 Omul milostiv îşi face bine lui însuşi, dar cel nemilos îşi aduce asupra lui necazuri.
18 Cel rău primeşte o plată înşelătoare, dar cel ce seamănă dreptatea va avea o răsplată sigură.
19 Adevărata dreptate conduce la viaţă, dar cel care urmăreşte răul merge spre moarte.
20 Cei cu inima înşelătoare sunt o urâciune înaintea Domnului dar cei integri în căile lor Îi sunt plăcuţi.
21 În mod sigur, cel rău nu va rămâne nepedepsit, dar cei ce sunt drepţi vor fi salvaţi.
22 Ca un inel de aur în râtul unui porc, aşa este o femeie frumoasă, dar lipsită de discernământ.
23 Dorinţa celor drepţi este numai spre bine, dar speranţa celor răi numai spre mânie.
24 Unul dă cu mână largă şi obţine mai mult, iar altul, care este zgârcit, sărăceşte.
25 Sufletul generos va fi îndestulat şi cel ce udă pe alţii va fi el însuşi udat.
26 Cine păstrează grâul este blestemat de popor, dar cine-l vinde va fi încoronat cu binecuvântări.
27 Cine caută binele găseşte bunăvoinţă, dar răul vine peste cel care-l caută.
28 Cine se încrede în bogăţiile lui va da greş, dar cei drepţi vor înverzi ca frunzişul.
29 Cine aduce necazuri asupra familiei lui va moşteni vânt, iar cel prost va fi slujitorul celui înţelept.
30 Rodul celui drept este un pom de viaţă şi cel înţelept câştigă suflete.
31 Dacă cel drept este pedepsit pe pământ, cu atât mai mult cel lipsit de evlavie şi păcătos.
© 2017 ERF Medien