Ajutor

Noua traducere în limba românã

Prolog: scopul şi tema cărţii

1 Proverbele lui Solomon, fiul lui David, regele lui Israel,
2 pentru a cunoaşte înţelepciunea şi învăţătura, pentru a înţelege cuvintele cunoaşterii,
3 pentru a primi îndrumare în ce priveşte chibzuinţa, dreptatea, judecata şi nepărtinirea
4  pentru a da prudenţă celui nesăbuit1, iar tânărului – cunoştinţă şi înţelepciune,
5 pentru ca cel înţelept să asculte şi să-şi sporească cunoaşterea, iar cel cu discernământ să primească îndrumare
6 pentru a înţelege un proverb sau o pildă, pentru a pricepe cuvintele şi ghicitorile înţelepţilor.
7 Frica de DOMNUL este începutul cunoaşterii, dar nebunii2 dispreţuiesc înţelepciunea şi disciplinarea.

Îndemnuri la a căuta înţelepciunea

8 Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău şi nu părăsi îndrumarea mamei tale.
9 Căci ele vor fi o cunună graţioasă pe capul tău şi un colier în jurul gâtului tău.
10 Fiul meu, dacă nişte păcătoşi te vor ispiti nu te lăsa înduplecat de ei.
11 Dacă-ţi vor spune: „Vino cu noi, să pândim ca să luăm viaţa cuiva, să întindem fără motiv curse celui nevinovat,
12 să-i înghiţim de vii ca Locuinţa Morţilor3 şi întregi ca pe cei ce sunt coborâţi în groapă!
13 Vom câştiga tot felul de lucruri scumpe şi ne vom umple casele cu pradă.
14 Pune partea ta cu noi şi vom avea o pungă împreună!“
15 Fiul meu, să nu mergi împreună cu ei, abate-ţi piciorul de pe căile lor,
16 căci picioarele lor aleargă spre rău şi se grăbesc să verse sânge.
17  Este însă atât de zadarnic să se arunce plasa în văzul tuturor păsărilor!
18 Căci aceştia îşi pândesc însăşi viaţa lor, îşi întind curse înseşi sufletelor lor.
19 Aceasta este soarta tuturor celor ce umblă după câştig necinstit; el curmă viaţa celor ce şi-l însuşesc.

Chemarea înţelepciunii şi consecinţele respingerii ei

20 Înţelepciunea strigă pe străzi, îşi înalţă glasul în locuri publice,
21 strigă acolo unde e zarva mai mare4, la porţile cetăţii îşi rosteşte cuvintele:
22 „Nesăbuiţilor5, până când veţi iubi prostia? Până când le va plăcea batjocoritorilor batjocura şi vor urî proştii cunoaşterea?
23 Dacă v-aţi întoarce la mustrarea mea, aş revărsa duhul meu peste voi şi v-aş dezvălui cuvintele mele.
24 Dar pentru că mă respingeţi când vă chem, iar când îmi întind mâna, nimeni nu ia seama,
25 pentru că respingeţi toate sfaturile mele şi nu primiţi mustrările mele,
26 de aceea şi eu voi râde de necazul vostru, îmi voi bate joc de voi când groaza vă va ajunge,
27 când spaima vă va cuprinde ca o furtună şi nenorocirea va veni ca o rafală de vânt, când necazul şi suferinţa vă vor copleşi.
28 Atunci mă vor chema dar nu voi răspunde, mă vor căuta dar nu mă vor găsi.
29 Pentru că au urât cunoştinţa şi n-au ales frica de DOMNUL,
30 pentru că n-au acceptat sfaturile mele şi au dispreţuit mustrările mele,
31 de aceea se vor hrăni cu roada umbletelor lor şi se vor sătura cu roada planurilor lor.
32 Căci încăpăţânarea îi ucide pe cei nesăbuiţi şi mulţumirea de sine îi distruge pe cei proşti,
33 dar cel ce mă ascultă va locui în siguranţă, fără să se teamă de vreun rău.“
1 <footnote>1:4 Termenul ebraic se referă la o anumită naivitate sau lipsă de experienţă; peste tot în carte</footnote>
2 <footnote>1:7 Termenul ebraic tradus cu nebun denotă, aici şi aproape peste tot în VT, o persoană deficientă din punct de vedere moral</footnote>
3 <footnote>1:12 Ebr: Şeol; peste tot în carte</footnote>
4 <footnote>1:21 TM; LXX: strigă de pe ziduri</footnote>
5 <footnote>1:22 Termenul ebraic tradus prin nesăbuit în Proverbe denotă, în general, o persoană fără principii morale şi înclinată înspre rău</footnote>
© 2018 ERF Medien