Ajutor

Noua traducere în limba românã

Ierusalimul pustiit

1 Cum stă singură cetatea care odinioară era plină de oameni! Cum a ajuns asemenea văduvei, ea, care era mare între neamuri! Ea, care era prinţesa ţinuturilor, a devenit o sclavă.
2 Plânge amarnic în noapte şi lacrimile-i curg pe obraz. Dintre toţi iubiţii ei, nu mai există nici unul care să o aline. Toţi prietenii au înşelat-o, devenindu-i duşmani.
3 După multă asuprire şi muncă silnică, Iuda s-a dus în captivitate. Locuieşte printre neamuri şi nu găseşte un loc de odihnă. Toţi prigonitorii lui l-au ajuns chiar în toiul strâmtorării lui.
4 Drumurile Sionului jelesc, căci nimeni nu mai vine la sărbători. Toate porţile lui1 sunt distruse, iar preoţii săi suspină; fecioarele lui sunt mâhnite şi el însuşi este plin de amărăciune.
5 Duşmanii lui au devenit stăpâni şi vrăjmaşii lui au parte de bine, căci Domnul l-a făcut să sufere din cauza mulţimii nelegiuirilor sale. Copiii lui au mers în exil, captivi înaintea duşmanului.
6 S-a dus de la fiica Sionului2 toată splendoarea ei! Prinţii săi au ajuns ca cerbii care nu găsesc păşune, care merg fără putere înaintea urmăritorului.
7 În zilele necazului şi ale rătăcirii lui, Ierusalimul îşi aduce aminte de toate bogăţiile pe care le-a avut în zilele de odinioară. Când poporul lui a căzut în mâna duşmanului, nimeni nu i-a sărit în ajutor! Vrăjmaşii l-au privit şi au râs pe seama prăbuşirii lui.
8 Ierusalimul a păcătuit mult şi de aceea a ajuns murdar3. Toţi cei ce-l onorau, acum îl dispreţuiesc, fiindcă i-au văzut goliciunea. El însuşi suspină şi îşi întoarce faţa.
9 Necurăţia era pe poala robei lui şi nu s-a gândit la sfârşitul său. Căderea lui a fost de neînţeles şi n-a fost nimeni să-l consoleze. „Priveşte-mi, Doamne, durerea, căci vrăjmaşul a triumfat!”
10 Duşmanul a întins mâna peste toate bogăţiile lui. Mai mult, el a văzut neamurile intrând în Lăcaş, când Tu le poruncisei să nu intre în adunarea Ta.
11 Toţi cei din popor suspină, căutând după mâncare. Ei şi-au dat bogăţiile pentru mâncare, ca să-şi păstreze viaţa. Priveşte, Doamne, şi ia aminte la cât sunt de dispreţuit!
12 Nu înseamnă nimic pentru voi, cei care treceţi pe lângă mine? Priviţi şi vedeţi dacă există vreo durere asemenea durerii mele, cu care Domnul m-a făcut să sufăr în ziua aprigei Lui mânii!
13 Din înălţimi a trimis un foc care mi-a pătruns în oase. A întins o plasă sub picioarele mele şi m-a răsturnat. M-a pustiit şi m-a ostenit în tot timpul zilei.
14 Nelegiuirile mele au fost prinse4 într-un jug şi împletite de mâna Sa. Ele apasă asupra gâtului meu, frângându-mi puterea. Stăpânul m-a dat în mâinile duşmanilor, fără ca eu să mă pot împotrivi.
15 Stăpânul i-a tratat cu dispreţ pe toţi vitejii din mijlocul meu, El a chemat o oştire împotriva mea, ca să-mi zdrobească tinerii.5 Stăpânul a călcat-o ca în teasc pe fiica fecioară a lui Iuda.
16 De aceea plâng, iar ochii îmi sunt plini de lacrimi, căci Mângâietorul meu S-a îndepărtat de mine, El, Care îmi înviora viaţa. Fiii mei sunt îngroziţi, deoarece vrăjmaşul a învins.
17 Sionul îşi întinde mâinile rugător, dar nu este nimeni să-l mângâie. Domnul a poruncit pentru Iacov ca vecinii lui să-i fie duşmani, iar Ierusalimul a ajuns ca ceva murdar printre ei.
18 Domnul este drept, căci m-am răzvrătit împotriva Poruncii Lui. Ascultaţi-mă, vă rog, toate popoarele! Priviţi la durerea mea! Fecioarele şi tinerii mei au mers în captivitate.
19 Mi-am chemat aliaţii, însă ei m-au trădat. Preoţii şi bătrânii mei au pierit în cetate, căutând de mâncare pentru a putea trăi.
20 Priveşte, Doamne, cât sunt de nenorocit! Măruntaiele-mi fierb, inima mi se zvârcoleşte înăuntrul meu, căci am fost foarte răzvrătit! Afară, sabia m-a lăsat fără copii, iar în casă, ea este precum moartea.
21 Oamenii m-au auzit suspinând, dar nimeni nu m-a mângâiat. Toţi duşmanii mei au aflat de nenorocirea mea şi s-au bucurat de ce ai făcut. Adu însă ziua pe care ai vestit-o pentru ca şi ei să ajungă ca mine!
22 Fie ca toată răutatea lor să vină înaintea Ta şi poartă-te cu ei la fel cum te-ai purtat cu mine din cauza tuturor nelegiuirilor mele, căci suspinele mele sunt multe, iar inima-mi este sleită!
1 <footnote>1:4 În ebr. Sionul şi Ierusalimul sunt la genul feminin; peste tot în carte</footnote>
2 <footnote>1:6Ierusalimul; peste tot în carte</footnote>
3 <footnote>1:8 Eufemism ebraic cu sensul de a avea relaţii sexuale</footnote>
4 <footnote>1:14 Cele mai multe mss TM; LXX: El veghează asupra nelegiuirilor mele</footnote>
5 <footnote>1:15Ierusalimul; peste tot în carte</footnote>
© 2018 ERF Medien