Ajutor

Noua traducere în limba românã

Falsa pocăinţă a lui Israel

1 „Haideţi să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfâşiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rana.
2 Ne va reînvia în două zile; a treia zi1 ne va ridica şi vom trăi înaintea Lui.
3 Să-L cunoaştem, să căutăm să-L cunoaştem pe Domnul! Aşa cum este sigur că vine răsăritul, aşa va fi de sigură şi venirea Lui; El va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia târzie2 care udă pământul.“
4 „Ce să fac cu tine, Efraime? Ce să fac cu tine, Iudo? Dragostea voastră este ca ceaţa de dimineaţă, ca roua care dispare devreme.
5 De aceea i-am tăiat în bucăţi prin profeţi, i-am ucis prin cuvintele gurii Mele, iar judecata Mea a strălucit3 ca lumina.
6 Căci milă doresc, nu jertfă, şi cunoştinţă de Dumnezeu, mai mult decât arderi de tot.
7 Ei au încălcat legământul ca Adam4– acolo au fost necredincioşi faţă de Mine.
8 Ghiladul este o cetate de răufăcători, plină de urme de sânge.
9 Aşa cum tâlharii stau la pândă după un om, tot aşa pândeşte şi ceata preoţilor. Ei ucid pe drumul Şehemului, săvârşind mişelii5.
10 Am văzut un lucru oribil în casa lui Israel: acolo Efraim s-a dedat la desfrânare şi Israel s-a întinat.
11 Şi pentru tine, Iudo, este pregătit un seceriş!“ „Când vreau să îi aduc înapoi pe captivii poporului Meu,
1 <footnote>6:2 în două zile; / a treia zi …arată o perioadă scurtă de timp</footnote>
2 <footnote>6:3 Sau: ploaie primăveratică, sezonul ploios în Canaan începând în octombrie şi sfârşindu-se în aprilie</footnote>
3 <footnote>6:5 Sau: ca fulgerul; sau: ca soarele</footnote>
4 <footnote>6:7 Locaţie geografică (vezi Ios. 3:16); sau: La fel ca Adam, în acest caz făcând referire la primul om;sau, cf. LXX: Ei sunt ca un om care încalcă legământul</footnote>
5 <footnote>6:9 Termenul ebraic se referă la un act premeditat</footnote>
© 2017 ERF Medien